Reference

Jak a v čem program DIGIMAT pomohl? Přečtěte si, co o této spolupráci říkají naši partneři. Na nových stránkách centra INTEMAC najdete také případové studie. 

Nechejte se inspirovat …

Packung s.r.o.

Konzultace se specialistou poradenského programu DIGIMAT dala pevný základ, na kterém se může naše firma rozvíjet dál. S panem Pavlištíkem jsme si utříbili naše priority. Velmi nám pomohl při výběru ERP. Nyní je tento podnikový informační systém přímo napojen na náš konfigurátor krabic (BOX48) a všechna data už přes něj prochází. Podařilo se nám splnit náš stanovený cíl, a to mít výrobní i obchodní procesy pod kontrolou a mít propojené účetnictví v nového ERP. Nyní jsme připraveni dále růst.

Adam Kratochvíl, CEO, Packung s.r.o.

Společnost Packung má unikátní výrobní proces s vysokou mírou automatizace; a to jak ve výrobě, tak i v návazných procesech. Museli jsme tedy požadavky na informační systém definovat ve velkém detailu, abychom neohrozili pružnost firmy. Z pohledu konzultanta bylo inspirující setkat se s lidmi s jasnými a skvěle podloženými názory na fungování firmy. Díky otevřenému a kreativnímu způsobu uvažování, který je součástí firemní kultury Packungu, jsme v krátkém čase vytvořili definici požadavků. Ta posloužila nejen při výběru systému a dodavatele, ale i při vlastní implementaci. V průběhu projektu mne ohromil elán lidí v Packungu a jejich schopnost jít za vytyčeným cílem při zachování vstřícné a konstruktivní atmosféry.

David Pavlištík, specialista programu DIGIMAT

Bršlík, s.r.o.

Tak kvalitně připravit zadávací dokumentaci bychom sami nikdy nedokázali. Po schůzkách s dodavateli informačního systému je mi zřejmé, jakou výhodou je mít na své straně profesionála. Sami bychom těžko dodavatelům předali a dostatečně odůvodnili naše požadavky. Velkou přidanou hodnotou byl pak přesah specialisty programu DIGIMAT i mimo oblast informačních systémů, konkrétně jsme s ním řešili i naše požadavky na úrovni byznysových modelů.

Pavel Bršlík, jednatel firmy Bršlík, s.r.o.

AS LASER WELDING s.r.o.

Do konzultačního programu DIGIMAT jsme vstoupili, protože jsme potřebovali vybrat nový informační systém, který by odpovídal našim potřebám. Úplně jsem si ale nedokázal představit, co můžu od konzultací s externím specialitou očekávat. Spolupráce začala správným nastavením firemních procesů, které povedou k hladké implementaci nového ERP systému. Společně se specialistou jsme vybrali dvě nejlepší možné varianty a dnes už jen čekáme, zda bude jeho implementace finanče podpořena z dotačního titulu OPPIK. Musím říct, že už jen samotné nastavení procesů nám pomohlo dosáhnou určitého zlepšení a věřím že nový ERP systém nás v tom ještě více podpoří. Konzultace nám mimo jiné pomohly upevnit roli jednatele ve firmě, což byl zajímavý postranní efekt.

Marek Musil, ředitel, AS LASER WELDING s.r.o.
Reference