Program vzdělávání

Jedním z poslání platformy DIH DIGIMAT je zvyšování informovanosti a vzdělávání odborné veřejnosti v rámci konceptu Průmysl 4.0.

Prostřednictvím tohoto uceleného a současně rozmanitého programu získají zástupci výrobních firem možnost nabýt potřebné informace a vzdělání v oblasti digitalizace a konceptu Průmysl 4.0 a tím posilovat konkurenceschopnost svojí firmy.

Pro dosažení svých vzdělávacích cílů koordinuje platforma DIH DIGIMAT ucelený kalendář vzdělávacích, inspirativních a networkingových akcí na Jižní Moravě, mezi než patří například odborné semináře, workshopy, konference, networkingové akce či inspirativní návštěvy firem. Při sestavování programu jednotlivých akcí je kladen velký důraz na využití praktických ukázek, příkladů z praxe a sdílení zkušeností či příběhů firem, které digitální technologie implementovaly. Vystupujícími řečníky na dané téma jsou experti z výrobních a technologických firem s vlastními zkušenostmi, či odborníci z vysokých škol. Jedním ze stěžejních technologií určených k demonstrování chytré výroby je unikátní systém Výrobní buňka 4.0 jež slouží jako ukázkové pracoviště k testování a ověřování principů Průmysl 4.0 v reálných podmínkách.

Program vzdělávání