Výrobní buňka 4.0

Základní jednotka chytré výroby kombinuje obráběcí stroj, průmyslový robot a měřicí stanici.

 

Na testovacím pracovišti společně s technologickými partnery buňky ověřujeme dílčí digitální technologie a řešení a připravujeme je pro implementaci do reálných podmínek výrobních firem. Výrobní buňka je použitelná v malých a středních firmách stejně jako velkých provozech. 

Výrobní buňka 4.0 byla vyvinuta za účelem testování, ověřování a demonstrace základních principů Průmyslu 4.0 v reálných výrobních podmínkách. Na její konstrukci se podílejí experti INTEMAC v oblasti digitálních technologii a výroby.

Tento unikátní systém demonstruje kombinaci výhod automatizace s potřebami malosériové výroby, a to včetně možnosti měnit zadání výroby i několikrát denně. Centrum INTEMAC zároveň pracuje na nástrojích, které umožňují rekonfiguraci buňky i bez znalosti programování.

Uniformní systém ovládání řeší komunikaci s každým zařízením a navenek vystupuje otevřeně s protokolem OPC UA. K vnějšímu prostředí cloudových služeb je buňka propojena přes tzv. Edge Controller. Díky tomu lze naplno využít potenciál výpočetního výkonu, efektivně pracovat s naměřenými daty a využívat technologie strojového učení.

V rámci cloudu se veškerá data následně zpracovávají za účelem zvyšování efektivity výrobního procesu, včasné predikce odchylek i poruch a zamezení škod. Nadřazený kontrolní systém ve spojení s výrobním SW pak umožňuje efektivně řídit a plánovat výrobu v rámci celé továrny.

Základem výrobní buňky zůstává tzv. adaptivní proces výroby. Měřicí stanice v buňce po dokončení obrábění kontroluje kvalitu každého obrobku a získaná data následně ukládá do uniformního řídicího systému. Při zjištění odchylky mimo toleranci je obrobek včetně korekčních dat poslán zpět do stroje na opravu. Stroj se tak učí a při výrobě dalších kusů pracuje výrazně přesněji. To vede ke snížení potřeby operátora zasahovat do nastavení procesu výroby.

Servisní technik, operátor, mistr výroby a další pracovníci mohou využívat technologii rozšířené reality (Augmented Reality – AR). Přehledně a okamžitě jsou tak k dispozici data o vytíženosti a produktivitě jednotlivých zařízení, plánování a míře opotřebení, dále pak chybová hlášení či pokyny pro provedení servisních úkonů.

Staňte se technologickým partnerem Výrobní buňky 4.0 a můžete si zapojit i vaše zařízení.

Připraveno s partnery: TAJMAC-ZPS, B+R Automatizace, ABB, Comau, Renishaw, SMC, Unicorn, Schunk, SewioIscar.

Výrobní buňka 4.0