INDUSTRY CLUSTER 4.0

INDUSTRY CLUSTER 4.0 je významný spolek strojírenských a technologických firem nejen z Jihomoravského kraje, sdružených za účelem posilování jejich konkurenceschopnosti a inovačních aktivit.

Svoje služby realizuje zejména prostřednictvím implementace konceptu „Průmysl 4.0“, podpory technického vzdělávání a odborné přípravy a současně prostřednictvím poradenství s ohledem na požadavky trendu digitalizace a automatizace výrobních procesů. Jeho členy jsou jak výrobní společnosti, které se zajímají o know-how a odborné znalosti v oblasti digitálních technologií, tak IT firmy, které poskytují řešení v dané oblasti. Členy clusteru jsou také VUT v Brně a Intemac Solutions, s.r.o. V rámci platformy DIH DIGIMAT klastr organizuje aktivity, jako jsou konference, semináře, workshopy, studijní exkurze do firem, vedoucí k obecné a odborné osvětě o tématech Průmyslu 4.0.

 

web Industry Cluster →

Další členové

VUT Brno

Vysoké učení technické v Brně (VUT) je druhou největší technickou univerzitou v České republice. Tato mezinárodně uznávaná vzdělávací instituce nabízí současné špičkové vědecké a odborné znalosti na osmi fakultách a třech vysokoškolských ústavech.

více informací →

INTEMAC

INTEMAC (Intemac Solutions s.r.o.) je centrum výzkumu, vývoje a pokročilých technologií, které se zaměřuje na aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a vzdělávání v oblasti strojírenství a výrobní techniky. Poskytuje expertní službypřístup k moderním technologiím, zároveň podporuje spolupráci firem a výzkumníků v Jihomoravském kraji.

více informací →

JIC

JIC již 15 let podporuje lidi ve vytváření a rozvoji malých a středních podniků na jižní Moravě. Tím přispívá k tvorbě kvalifikovaných míst a posiluje konkurenceschopnost v regionu. 

více informací →
INDUSTRY CLUSTER 4.0